сертификат
Начало > За нас > сертификат

ISO 9001: 2008 определя изискванията за система за управление на качеството, в която дадена организация

трябва да демонстрира своята способност да осигурява последователно продукт, отговарящ на изискванията на клиента и приложимите законови и регулаторни изисквания и има за цел да повиши удовлетвореността на клиентите чрез ефективното прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване на системата и осигуряване на съответствие с клиента и приложимите законовите и регулаторните изисквания.

Всички изисквания на ISO 9001: 2008 са общи и са предназначени да бъдат приложими към всички организации, независимо от вида, размера и предлагания продукт.

Когато някое от изискванията на ISO 9001: 2008 не може да бъде приложено поради естеството на организацията и нейния продукт, това може да се приеме за изключване.

В случаите, когато са направени изключения, твърденията за съответствие с ISO 9001: 2008 са неприемливи, освен ако тези изключения са ограничени до изискванията в клауза 7 и такива изключения не засягат способността или отговорността на организацията да предоставя продукт, отговарящ на клиента и приложимите законови и регулаторни изисквания.

image.pngimage.png